Tapyba, instaliacija
2023 02 02 – 2023 03 25
THE ROOM galerija
Polocko g. 17, Vilnius

Arūnė Tornau apie parodą:
„Mano kūryboje vienokiu ar kitokiu pavidalu vis šmėkšteli ekologinis motyvas. Įkvėpimo šaltinis
man – gamta, dažnai abstrahuota, sužmoginta, išvalyta nuo bet kokio naratyvo. Vis sugrįžtu prie
savo mėgiamų miško, rudeniškų išdžiūvusių laukų, šalnos pakąstų augalų, tekančio vandens temų. 2020 m. galerijoje „Kairė – dešinė“ buvau surengusi tapybos ir instaliacijų parodą „Donorai“ apie nykstančią, negailestingai kertamą Labanoro girią. Miško motyvas, kaip prieglobsčio, pirmapradės gamtos įvaizdis dažnas mano tapybos darbuose. Ekologinei temai antrina ir žmogaus veiklos pėdsakai gamtoje: palikti griūti pastatai, apleisti objektai, išmesti į gamtą žmogaus buities likučiai. Pastaruoju metu dirbu „svetimkūnių“ tema, kai, mano galva, tobulame peizaže kaip priešprieša atsiranda harmoniją ardantys daiktai. Tobulą peizažą įsivaizduoju kaip vakarą prie vandens telkinio, švelnios šviesos apšviestą raibuliuojantį vandens paviršių. Kaip antipodai iš vandens iškyla metaliniai, surūdiję nežinomos paskirties karkasai, apirusios, kriauklėmis apaugusios sijos, dar iš sovietmečio likę statinių likučiai, primenantys apleistus karinius objektus. Jie įsibrauna į svetimą teritoriją, sukurdami naują kontekstą. Atsiranda kontrastas tarp gražaus – bjauraus, šviesaus – tamsaus, užteršto – švaraus. Iš to kyla kitos tikrovės imitacijos, agresyvumo, nerimo jausmas. Turiu nutapiusi seriją darbų tuo pačiu kodiniu pavadinimu „Vakaras prie vandens“, kur priešpriešinu grubų surūdijusių objektų paviršių ir švelnų, raibuliuojantį vandenį. Galiausiai laikas viską užglostys, paims į savo gelmes bet kokį žmogaus veiklos pėdsaką, liks tik tas nuolat kintantis vanduo. Paralelinis nepriklausomai egzistuojantis pasaulis, paslėptas nuo mūsų akių, gyvena pagal savo nuosavus dėsnius, nepasiduoda žmogiškiems matams. Žinoma, darbo procese čia aprašytos detalės nyksta, abstrahuojasi, lieka tik pagrindinės idėjos nuotrupos. Kitas perkėlimo į nebūdingą tikrovę pavyzdys – augalai, medžiai, krūmai, gėlės, kai juos užpuola ir gadina kokie nors svetimkūniai, parazitai. Dažnai jie būna labai gražūs, akį traukiančių spalvų: grybai, kerpės ant medžio kamieno, amarai, kinivarpos, širšės, erkės, ryškių spalvų dėmės ant tręštančios medienos, lyg tie parazitai rungtyniautų savo grožiu su tikruoju augalu. Atsiranda priešpriešos motyvas, kai antrinis kūrinys ima išstumti pagrindinį, įsibraudamas į svetimą terpę. Svetimkūnis keroja, dauginasi, lyg iš pavydo siekdamas suardyti tobulą grožį ir užimti jo vietą. Šiuose darbuose bandau derinti tapybą ir siuvinėjimą. Tradiciškai siuvinėjami „gražūs“ objektai:
gėlės ar vaikai. Siuvinėdama nepageidaujamus žmogaus aplinkai gyventojus, savo paveiksluose
bandau atskleisti savotišką jų grožį.“

Arūnė Tornau (g. 1956) – tapytoja, instaliacijų kūrėja. 1974–1979 m. studijavo Vilniaus Dailės
Institute. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė. Dalyvavo daugelyje parodų
Lietuvoje ir užsienyje, surengė virš 50 personalinių parodų, vykdo meno edukacinius projektus
Lietuvoje ir užsienyje. Dailės vadovėlių, daugelio straipsnių, videofilmų, TV ir radijo laidų apie meną ir meno pedagogiką autorė ir bendraautorė. Kuravo tapybos parodų projektus, kūrė scenografiją spektakliams. 2021 m. A. Tornau paskirtas LDS „Aukso mūzos“ apdovanojimas.
Vilniaus m. savivaldybės projekto SU-MENĖK 2023 metu galerijos lankytojai turės galimybę susitikti su parodos autore Arūne Tornau, kuri pristatys parodą, plačiau apžvelgs savo kūrybą, atsakys į klausimus, diskutuos žiūrovui aktualiomis temomis.

Susitikimas su parodos autore numatomas
2023 m. vasario 11 d., šeštadienį, 12 val.
Parodą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Parodos trukmė: 2023 02 02 – 2023 03 25
Galerijos darbo laikas vasarį projekto SU-MENĖK 2023 metu:
III–V 12.00–19.00 val.
VI 11.00–18.00 val.
VII 11.00–16.00 val.
Lankymas nemokamas.
Daugiau informacijos: www.facebook.com/TheRoomArtBooksWine

Arūnė Tornau on the exhibition:
‘In my work, in one form or another, an ecological motif is always present. The source of inspiration for me is nature, often abstracted, humanized, cleansed of any narrative. I keep coming back to my favorite themes of the forest, dry autumn fields, frost-bitten plants, and flowing water. In 2020, in the gallery ‘Kairė – dešinė’ I organized a painting and installation exhibition ‘Donors’ about the disappearing, mercilessly cut Labanoras forest. The motif of the forest as a refuge, the image of primordial nature is common in my paintings. As an addition to the ecological theme, is the effect of human activity in nature: collapsed buildings, abandoned objects, left human household waste.
Lately I’ve been working on the theme of ‘foreign bodies’, where in my mind the perfect landscape appears as a counterpoint to things that disrupt the harmony. I imagine the perfect landscape as an evening near a water body, a soft light illuminated by the rippling surface of the water. As antipodes, metal, rusted frameworks of unknown purpose, decayed beams covered with shells, remnants of buildings from the Soviet era, reminiscent of abandoned military facilities, emerge from the water. They invade foreign territory, creating a new context. There is a contrast between the beautiful-ugly, light-dark, polluted-clean. From this comes the feeling of imitation of another reality, aggressiveness and anxiety.
I have painted a series of works with the same code name ‘Evening by the Water’, where I contrast the rough surface of rusted objects with the soft, rippling water. Eventually, time will cover everything, taking any trace of human activity into its depths, leaving only that ever-changing water. A parallel independently existing world, hidden from our eyes, lives according to its own laws, independent to human standards. Of course, in the process of work, majority of details disappear, become abstract, and only fragments of the main idea remain.
Another example of transfer to an uncharacteristic reality is when plants, trees, bushes, flowers are attacked and damaged by some foreign bodies, parasites. Often they are very beautiful, of eye-catching colors: mushrooms, lichens on the trunk of a tree, aphids, hornets, mites, bright colored spots on rotting wood, as if these parasites compete with the real plant in their beauty. A counter-motive appears when the secondary bodies begin to occupy the main one, invade the original medium. The foreign body casts a spell, multiplies and, as if out of jealousy, tries to destroy the perfect beauty taking its place.
In these works I try to combine painting and embroidery. The, so-called, beautiful objects are usually embroidered, like flowers or children. In my paintings, by embroidering unwanted inhabitants of the human environment, I try to reveal their peculiar beauty.’
Arūnė Tornau (b. 1956), artist. Studied in Vilnius Art Academy (1974 -1979). Member of Lithuanian Artist Association (LAA). Participated in joint and personal exhibitions, worked on art education projects in Lithuania and abroad.
During the SU-MENĖK 2023 project by Vilnius Municipality, visitors of the gallery will have the opportunity of meeting the author of the exhibition, who will present a broader overview of her work and topics of interest and encourage visitors to ask questions and discuss contemporary art. The meeting with the painter Arūnė Tornau is scheduled for 11 February at 12 pm.
The exhibition is partially financed by Vilnius City Municipality.
Exhibition on view: 02 02 2023 – 25 03 2023
Open in February during the SU-MENĖK 2023 project:
III–V 12.00–19.00
VI 11.00–18.00
VII 11.00–16.00
Admission free.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *